วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  นำเครื่องอุปโภคบริโภค  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลด่านทับตะโก  หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับนายประกอบ จิวจินดา นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านทับตะโก เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลด่านทับตะโก ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพายุฝนที่โหมกระหน่ำช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้พืชผลของชาวบ้านเสียหาย บ้านเรือนถูกน้ำพัดพังเสียหาย ทางกองพัฒนานักศึกษาโดยอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมขึ้น เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านดังกล่าว ซึ่งการนำเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวบ้านตำบลด่านทับตะโกครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก และหลังจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงจะมีการระดมความช่วยเหลือต่อไปอีก ขณะนี้ได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ที่อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว สุจิตรา เนตรอุบล
11/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: