วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บริษัทซีแอนด์เอโปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย


โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ซี แอนด์ เอ โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย

นางสาว จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่บริษัท ซี แอนด์ เอ โปรดักส์ จำกัด ได้ดำรงความเป็นผู้นำทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารกระป๋อง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และทันสมัย ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด และเพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรอยยิ้มแห่งความสุขจากการบริโภคสินค้าที่อร่อย คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการพัฒนาระบบการผลิต ให้สะอาด ถูกสุขอนามัย และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย ถือเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินงานมาโดยตลอดด้วยหลักปรัชญานี้ จึงส่งผลให้ บริษัท ซี แอนด์ เอ โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่ดำเนินการ ตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP ดีเด่น ประจำปี และรางวัล BRC/IFS BRC (British Retail Consortium)& IFS (International Food Standard) , ISO 9001 : 2008 ,HALALฮาลาล (HALAL FOOD PRODUCT )

นับเป็นสิ่งรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ซี แอนด์ เอ โปรดักส์ จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่สามารถสร้างความสุขกับการบริโภคได้อย่างแท้จริง และยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน นับว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานโรงงานซึ่งยึดมั่นในระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
15/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: