วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

ร้านอ่ำหมูหวาน


ร้านอ่ำหมูหวาน ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บริหารงานโดยคุณวิมาลา แซ่เตียว เจ้าของร้าน คุณวิมาลากล่าวว่า ร้านอ่ำหมูหวานเปิดมาได้ 25 ปีแล้ว จำหน่ายหมูแผ่นสวรรค์ หมู่แผ่นธรรมดา หมูแผ่นพะโล้ หมูเส้นสามรสใส่สมุนไพร หมูเส้นธรรมดา รสเค็ม กับรสหวาน และ เห็ดสามรส โดยขั้นตอนการทำของทางร้านคือ ทางร้านจะรับหมูมาจากจังหวัดนครปฐม และนำมาทำความสะอาด เลาะมันออก นำมานึ่ง 2 ชั่วโมง แล้วฉีกเป็นเส้น ถ้าเป็นหมูแผ่นให้แช่ตู้ให้แข็งก่อน แล้วนำมาสไลด์เป็นแผ่น หมักตามสูตรของทางร้าน จากนั้นเอาหมูมาผึ่งกับตะแกรงตากให้แห้ง เข้าตู้อบ 3 ชั่วโมง แล้วลอกออกทอด ถ้าเป็นหมูฝอยต้องนำมาเข้าตู้อบก่อน เพื่อสะบัดน้ำมันออก ร้านอ่ำหมูหวานได้รับการรับรองในเรื่องของรสชาติที่อร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน โดยได้รับประกาศนียบัตรการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ปี 2552 ประเภทอาหารหมูดั้งเดิมชนิดแผ่น ในโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ. ศ.2552 (OTOP Product Champion) ประกาศเกียรติคุณร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุข ประเภทร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จากผู้ว่าราชการจังหวัด ในงานกาชาด เที่ยวราชบุรี ปี 2552 และรางวัลต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ทางร้านยังมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันขาย โดยเฉพาะสินค้า OTOP เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าตัวเองในเขตพื้นที่ จังหวัดต่างๆ

…..เสียงสัมภาษณ์......คุณวิมาลา แซ่เตียว เจ้าของร้านอ่ำหมูหวานภาพ / ข่าว คมปิยะ / อ้อยกานต์ 20 - 4 -52

ไม่มีความคิดเห็น: