วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวกจัดเลี้ยงปีใหม่


สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวกจัดเลี้ยงปีใหม่ 2552 นอกจากเพื่อความบันเทิงความสามัคคีแล้ว ยังต้องการนำเงินรายได้เป็นกองทุนในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวกจัดเลี้ยงปีใหม่ ยิ่งใหญ่สนุกสนานวัตถุประสงค์นอกจากเป็นการพบปะเพื่อความสามัคคี เพื่อความสนุกสนานบันเทิงกันแล้ว ไลออนส์ดำเนินยังมุ่งประเด็นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ การจัดงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานมากมาย
โดยที่ลานวัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนินสะดวกราชบุรี สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมกับสมาชิกไลออนส์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2552 โดยมีนายเนตร บัวโทน นายอำเภอดำเนินสะดวกเป็นประธานเปิดงาน นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไลออนส์โอภาส เกษตรสวนเพชร นายกสโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก พร้อมสมาชิก และ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าร่วมงาน
สโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวกก่อตั้งโดยไลออนส์ นายแพทย์สงวน ขันทอง นายกสโมสรไลออนส์ดำเนินสะดวก ราชบุรี เมื่อเเรกก่อตั้งได้เล็งเห็นความทุกข์ยากของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
จึงร่วมใจกันเสียสละรวบรวมเงินทอง ปัจจัยต่างๆเข้าช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด จัดงานกินเลี้ยงปีใหม่โดยการจำหน่าย
โต๊ะกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นทุน ในการจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
สำหรับกิจกรรมต่างๆที่สโมสรดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว คือ กิจกรรม ในตำบลท่านัด ตำบลดอนกรวย กิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมการวาดภาพสันติภาพส่งไปประกวดระดับประเทศ และระดับนาๆชาติ การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ตำบลแพงพวย ตำบลขุนพิทักษ์ ตำบลบัวงาม และตำบลโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนในอำเภอดำเนินสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลดำเนิน รวมถึงกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี เป็นต้น
ภาพ/ข่าว ประทีป

ไม่มีความคิดเห็น: