วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง อ.เมืองราชบุรี นายชมชื่นม์ บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำพสกนิกรชาวราชบุรี ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554

ซึ่งในครั้งนี้ได้อัญเชิญพระแสงราชศัสตราอาวุธ ประจำเมืองราชบุรีสมัยรัชกาลที่ 6 ร่วมพิธีด้วย โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกับทหารกองเกียรติยศยิงสลุต 21 นัด เสร็จแล้วเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมนำข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และ ข้าราชการตำรวจ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
05/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: