วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ร.ร.ดรุณาราชบุรี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำ ปี 2554คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่อาคารเซ็นต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี คุณพ่อดำรัส ลิมาลัย เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารยอห์นบอสโก ราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 พร้อมด้วยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดสำนึกในหน้าที่ที่ต้องประพฤติในฐานะการเป็นลูกที่ดี โดยตั้งสัจจะอธิษฐาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รำลึกถึงสาระธรรม และคำสอนของศาสนาในเรื่องของความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
02/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: