วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก มอบของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงฯ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก มอบของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงฯ

ดร.อาทร จันทวิมล กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก นำเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งแกลลอนสำหรับใช้บรรจุน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1,000 ชุด มามอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยค่ายหลวงบ้านไร่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งร่วมพูดคุยและร้องเพลงกับผู้อพยพ เพื่อให้คลายกังวลและคลายเครียด

 ซึ่งจำนวนของผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในค่ายหลวงบ้านไร่ แห่งนี้มีทั้งหมด 733 คน แต่ทางค่ายหลวงบ้านไร่นั้นยังขาดแคลนเรื่องของเต็นท์นอน ทางจังหวัดได้ประสานไปยังจังหวัดทางภาคใต้เพื่อขอเต็นท์นอนมาให้กับผู้อพยพ โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณอายุไป และนายนัฐวุฒิ เพชรพรมศร นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี คอยให้การต้อนรับ และสำหรับจำนวนผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางจังหวัดราชบุรีได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด 29 ศูนย์นั้นมี จำนวน 4,354 คน ซึ่งยังสามารถรองรับผู้อพยพได้อีกกว่า 3,000 คนภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
14/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: