วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รพ.ราชบุรี เปิดอาคารสุขาหลังใหม่

โรงพยาบาลราชบุรีเปิดใช้อาคารสุขาหลังใหม่และอาคารอำนวยเจียมกาญจน์ (คลินิกเวชกรรมไทย) เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่มีจำนวนมากกว่า 2,500 คนต่อวัน

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารสุขาและอาคารอำนวยเจียมกาญจน์(คลินิกเวชกรรมไทย) โดยมีนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีและคณะ พร้อมด้วย นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 และส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ เนื่องจากทางโรงพยาบาลราชบุรี มีผู้ป่วยส่งต่อมาเข้ารับการรักษากว่า 800 เตียง และยังมีผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษากว่า 2,500 คน ต่อวัน

จึงส่งผลให้ห้องสุขาที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงดำเนินการจัดสร้างอาคารสุขาหลังใหม่ขึ้น เพื่อให้บริการทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งคนปกติ คนชรา และผู้พิการ โดยก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและโถปัสสวะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติ ใช้เงินก่อสร้างจำนวน 5,300,000 บาท จากเงินบริจาคและจากมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี สำหรับอาคารสุขาเป็นอาคาร 2 ชั้น มีทั้งหมด 40 ห้อง แบ่งเป็นชั้นบน 20 ห้อง และชั้นล่าง 20 ห้อง นอกจากนี้ยังได้เปิดอาคารอำนวยเจียมกาญจน์ ซึ่งเป็นคลินิกเวชกรรมไทย เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค หาสาเหตุของการเกิดโรคตามทฤษฎีและหลักการของแพทย์แผนไทย และให้การรักษาตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
21/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: