วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สภาพคล่องเศรษฐกิจภายใน จ.ราชบุรีประธานเขตราชบุรี ธนาคารกรุงเทพ เผยจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ จ.ราชบุรี มีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจด้านการค้าเพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาทิ ที่ จ.พระนครศรี อยุธยา นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพมหานครฯ ในส่วนของ จ.ราชบุรี ได้เปิดศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกว่า 20 แห่ง และมีผู้ประสบภัยอพยพย้ายมาจากที่ต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก โดยนายพงพันธ์ เลาหะโชติ ประธานเขตราชบุรี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เปิดเผยว่า

ด้านศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง และปากคลองตลาด ที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าไม่สามารถทำการค้าขายได้ จึงทำให้ผู้ประกอบการค้าต้องนำสิ่งของมาขายที่ จ.ราชบุรี ที่ตลาดศรีเมือง ทำให้สภาพคล่องทางเศรษฐกิจของ จ.ราชบุรี กระเตื้องมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวม ขึ้นอยู่กับสาขาการไฟฟ้าก๊าซและการประปา ,สาขาอุตสาหกรรม , สาขาเกษตรกรรม และสาขาค้าส่ง ค้าปลีก เป็นหลัก


ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
03/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: