วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์พักพิง วัดบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย วัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ที่เข้ามาพักพิงในศูนย์แห่งนี้ โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ จากนั้น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้พักพิง จำนวน 140 ชุด

โอกาสนี้ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ามาพักพิงที่ศูนย์แห่งนี้ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้พักพิงทุกคน แต่ต้องทำงานทุกวัน ตนจึงมาพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ และได้ทราบว่าผู้พักพิงที่เข้ามาพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ ได้รับการดูแล และต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งจากรองผู้ว่าราชกรจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนอดทน แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิง จำนวน 140 คน สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ พักพิงวัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี และที่ศูนย์พักพิงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อำเภอ โพธารามด้วย และรายงานล่าสุดขณะนี้ จังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 28 แห่ง มีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิงแล้ว จำนวน 4,022 คนภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
15/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: