วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประกาศเทศบาลเมืองราชบุรีจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ

เทศบาลเมืองราชบุรี โดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2554 เรื่องเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในระหว่างเวลา 06:00-18:00 น. และในการจอดแต่ละครั้ง ห้ามจอดติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง ในถนน 8 เส้นทางหลัก ได้แก่
  • ถ.วรเดช ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางเก่า ถึงวัดสัตนารถปริวัตร
  • ถ.อัมรินทร์ ฝั่งซ้าย ตั้งแต่แยกถนนรถไฟ ถึงแยกสมุทรศักดารักษ์
  • ถ.ก้อนทอง ฝั่งซ้าย ตลอดสาย
  • ถ.อรจันทร์ ฝั่งซ้าย ตลอดสาย
  • ถ.นิยมทัศนา ทั่งสองฝั่ง ตลอดสาย
  • ถ.วิชิตสงคราม ทั้งสองฝั่ง ตลอดสาย
  • ถ.สมุทรศักดารักษ์ ทั้งสองฝั่ง ตลอดสาย
  • ถ.ทรัพย์คิรี ทั้งสองฝั่ง ตลอดสาย




****************************

ภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์
22 พ.ย.2554 

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: