วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กีฬาภายใน ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปี 2554โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดการแข่งขัน กีฬาภายในนักเรียน ประจำปี 2554 เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน ประจำปี 2554 ซึ่งได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 15-18 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีม่วง

สำหรับการจัดแข่งขันกีฬา ภายในนักเรียน ทางโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและสนใจการเล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและรู้จักการแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
22/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: