วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 4 แห่ง ใน จ.ราชบุรี

นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,493 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 4แห่ง ใน จ.ราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ ศูนย์พักพิง วัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 205 ชุด ค่ายหลวงบ้านไร อ.โพธาราม จำนวน 632 ชุด วัดบางลี่เจริญธรรม อ.เมือง136 ชุด และที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ อีกจำนวน 520 ชุด รวม1,493 ชุด

โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อม ดูแลเรื่องของการจัดระเบียบรายชื่อผู้ประสบภัยเข้ารับถุงยังชีพพระราชทาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จ.ราชบุรี มีประชาชนที่มาพักอยู่ในศูนย์อพยพแล้ว จำนวน 3,100 คนจากทั้งหมด 26 แห่งโดยไม่ได้รวมถึงแรงงานต่างด้าวจำนวน 540 คน พร้อมเจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่เข้ามาพักในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี เนื่องจากยังไม่ได้อยู่ในระบบของ ศปภ. ของจังหวัดราชบุรี ส่วนศูนย์พักพิงที่เต็มแล้วมีจำนวน 7 แห่งและสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้อีกประมาณ 3,300 คน โดยมีการเตรียมสถานที่ อาหารและการดูแลรักษาความปลอดภัยไว้พร้อมแล้วภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: