วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดผู้ประสบอุทกภัยพักพิงที่ราชบุรี คนไทยเพิ่ม 91 คน คนต่างด้าวลดลง 212 คน

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ยอดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (8 พ.ย.54) เป็นคนไทยจำนวน 91 คน ส่วนคนต่างด้าวลดลง 212 คน รวมเป็นยอดผู้ัพักพิง ณ 9 พ.ย.54 เวลา 21:00 น.ทั้งสิ้นจำนวน 4,354 คน แยกเป็นคนไทย 3,996 คน และคนต่างด้าว 358 คน จำนวนที่พักพิง 29 แห่ง เต็มแล้ว 12 แห่ง ยังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยคนไทยได้อีก 3,084 คน และคนต่างด้าวได้อีก 142 คน
ภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์
10 พ.ย.2554


*****************************************


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: