วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยประราชทาน ปี 54
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่บริเวณลำน้ำแม่กลอง ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี นายเจน รัตนพิเชษฐฏชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดราชบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเต็มตลอดสองแนวฝั่งลำน้ำแม่กลอง

โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านที่เป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาวทั่วไป และประเภทเรือยาวพื้นบ้านภายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งทีมเรือยาวทั่วไปจากหลายจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เจ้าภาพหลักในการจัดงานซึ่งภายในงานเน้นเรื่องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมอีกด้วย

ส่วนผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 ปรากฏว่า ชนะเลิศประเภทเรือยาวทั่วไป ได้แก่เรือ เทพอัมรินทร์ 1 จากจังหวัดนครนายก ได้รับถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และประเภทเรือยาวพื้นบ้านภายในจังหวัดราชบุรี ได้แก่เรือ หนุ่มโพธาราม 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท กองเชียร์ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนิวคอมโบ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
28/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: