วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล








ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จ.ราชบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบปีที่ 55 แห่งการผนวช

นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบปีที่ 55 แห่งการผนวช ณ วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาล

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แห่งการผนวช ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2554 กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรมและการจัดนิทรรศการ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
24/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: