วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดต่าง ๆ ได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอย่างล้นหลาม

สืบเนื่องจากที่เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมานายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ

โดยได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับบริจาคสิ่งของวันแรกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอปากท่อได้รับเงินบริจาคกว่า 30,406 บาท โดย ส.ส.นภินทร และคุณวีณา ศรีสรรพางค์ ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ส่วนวันที่ 21ตุลาคม 2554รับบริจาคสิ่งของและเงินในเขตพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวกได้รับเงินบริจาค 14,777 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ อบจ.ราชบุรี ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปรับบริจาคตามอำเภอที่เหลือในจังหวัดราชบุรีต่อไปให้ครบทุกอำเภอ โดยจะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและน้ำดื่มอีก 1 คันรถหกล้อไปมอบให้กับจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

และในวันเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตอำเภอโพธาราม โดยได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคทั้งหมด 73,733 บาทโดยอดีต สจ.ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีต สจ.เขตอำเภอโพธาราม บริจาคเงินจำนวน 50,000บาท

ส่วนวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ทีมงาน อบจ.ราชบุรี ได้นำรถรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง โดยได้รับสิ่งของและเงินบริจาคอีกจำนวน 51,274 บาท และวันที่ 28 ตุลาคม 2554 อบจ.ราชบุรี จะนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง รวมจำนวนยอดบริจาคทั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ยอดเงินที่ได้รับบริจาครวมทั้ง กว่า 170,000 บาท

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
27/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: