วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กองพลทหารช่าง ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมเขตภาคกลาง
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองรังสิต คลองระพีพัฒน์ และนิคมอุตสาหกรรมราชกระบัง

ที่กองบัญชาการชั่วคราวหน่วยงานทหารช่าง คลอง 8 พลตรีธนดล สุรารักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่คลองรังสิต เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ คลองรังสิต คลองระพีพัฒน์ และนิคมอุตสาหกรรมราชกระบัง โดยมีพันเอกอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11 เป็นผู้บรรยาย ต่อจากนั้น ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11 ได้นำคณะ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการทำคันดินกั้นน้ำของ ศบภ.กช. ที่บริเวณคลอง 8 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ในโอกาสนี้ด้วยภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
28/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: