วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลราชบุรีบริการทำฟันฟรี ทั่วไทยถวายสมเด็จย่าโรงพยาบาลราชบุรี บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟันแก่ประชาชน ฟรีเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ที่โรงพยาบาลราชบุรี กุล่มงานทันตกรรม จัดกิจกรรมการให้บริการทำฟันแก่ประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน โดยกระทรวงได้กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน 1,800 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และเคลือบร่องฟันแก่ประชาชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ทั้งนี้ ทันตแพทย์นิพัทธ์ สมศิริ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตแพทย์โรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่า ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากประชาชนในระดับประเทศ พบว่า คนไทยมีปัญหาทั้งโรคเหงือกอักเสบและฟันผุ จึงต้องเร่งรณรงค์เรื่องความสะอาดช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธีในทุกกลุ่มอายุ และตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันฟันผุ หินปูนเกาะ ซึ่งทำให้เกิดโรคปริทันต์และการสูญเสียฟันตามมา


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: