วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันออกพรรษาชาวพุทธพร้อมใจตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันออกพรรษา

พุทธศาสนิกชนใน ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ได้พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งไปตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 17 รูป ที่วัดเขากรวด มหาพุทธาราม ต.เกาะพลับพลา เพื่อเป็นการทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมา ซึ่งอาหารที่นำไปทำบุญนั้นนอกจากจะเป็นอาหารคาวหวานเพื่อให้พระได้ฉันแล้ว ยังได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นๆ และเงิน นำไปใส่บาตรเพื่อให้ทางวัด ซึ่งนำโดยพระครูพิพิธธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา ได้นำไปอาหารแห้งที่ได้มากกว่า 1,000 ชุด รวมทั้งปัจจัยซึ่งสามารถรวบรวมได้กว่า 5,000 บาท ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
17/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: