วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดทหารบกประกอบพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกประกอบพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี

ที่ห้องประชุม 1 จังหวัดทหารบกราชบุรีได้จัดพิธีลงนามส่งหน้าที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี เนื่องด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องนายทหารให้นายทหารรับราชการกองทัพบก ให้พลตรีเยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีไปดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และ ลำดับที่ 300 พลตรี เครือนาค เกิดขำ เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี คนที่ 19 ของจังหวัดทหารบกราชบุรี ซึ่งได้แต่งตั้งในแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

โดยภายในงานได้ลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ หน้าที่ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี จากนั้นที่หน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี โดยมีกำลังพลทั้งนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหารร่วมร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้พลตรีเยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี คนเก่า ได้กล่าวมอบหน้าที่และกล่าวอำลาข้าราชการทหารในสังกัดจังหวัดทหารบก ที่มาร่วมในพิธีในครั้งนี้

หลังจากนั้นได้ทำการมอบธงประจำหน่วยให้กับพลตรี เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี คนใหม่ ซึ่งได้กล่าวแสดงความรู้สึก จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ ด้วยความสุจริต ยุติธรรมและเสียสละพร้อมทั้งจะพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างรอบคอบ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะเร่งรัดพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไป หลังจากเสร็จพิธี พลตรี พลตรีเยาวดนัย ภู่เจริญยศ อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และพลตรี เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ได้เดินเยี่ยมและทักทายทหารภายในแถวอย่างเป็นกันเองภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
11/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: