วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ติดตามทวงถามเงินจำนวน 686 ล้านบาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ติดตามทวงถามเงินกว่า 686 ล้านบาท หลังสหกรณ์ฯ นำไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กับบริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัด แล้วถูกโกง

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ติดตามทวงถามเงินกว่า 686 ล้านบาท หลังจากสหกรณ์ฯ นำไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล กับบริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัด แล้วถูกโกง ในวันนี้จึงทำให้ นายสุวิน พัดเย็น นายธีระพล ตระการผล นายชรัตน์ รัตนเสถียร นายสมบูรณ์ เอี่ยมลออ นายสมโภชน์ ปรารถนาดี นายวินัย สิทธิสาร และนายเสงี่ยม เมฆนาคา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี และเป็นคณะผู้ติดตามการดำเนินการสหกรณ์ ฯ กรณีซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รวมตัวกันที่สหกรณ์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ อีกกว่า 100 คน เพื่อติดตามทวงถามถึงเงินจำนวนกว่า 686 ล้านบาท

สืบเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงถึงกรณีซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งในที่ประชุมในครั้งนั้น ได้ข้อสรุปว่าทางสหกรณ์ฯ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนจริง และทางประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่าจะติดตามเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 แต่จนถึงวันนี้ 17 ตุลาคม 2554 ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เงินของสหกรณ์ฯ คืนมาแต่อย่างใด จึงทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ รวมตัวกันเพื่อทวงถามถึงสัญญาที่ทางคณะกรรมการชุดนี้ให้ไว้ แต่ก็ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้คนใด ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด ซึ่งนั่นก็ปรากฏให้เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จอย่างแน่นนอนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
17/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วจะแจ้งความดำเนินคดีกันเมื่อไร ใครจะเป็นคนแจ้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รีบเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วคณะกรรมการชุดที่ 54 ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบดีกว่า อย่าให้ต้องไล่ออกก่อนถูกแจ้งความดำเนินคดีเลย แต่ธนู คชสวัสดิ์ หนึ่งในคณะกรรมการ คงสบายเพราะถอนเงินฝากจากสหกรณ์หลายล้านเตรียมท่าไว้แล้ว

ผู้รู้จริง กล่าวว่า...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. เชิญชวนสมาชิกรวมพลังที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อกอบกู้วิกฤติของสหกรณ์ของเราต่อไป