วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กช.ร่วมกับกาชาด จ.ราชบุรี รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกรมการทหารช่างราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังสี กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี พลตรี นิพนธ์ ปานมงคล รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนายทหาร นายสิบทหาร ลูกจ้าง และพลทหาร ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้

เนื่องในโอกาสในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ทางกรมการทหารช่างร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อนำโลหิตไปสำรองไว้ในธนาคารเลือด

ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการการรักษา ซึ่งทางสภากาชาดไทย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดในทุกจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการพร้อมจัดส่งให้โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการโลหิตไว้สำรองในการรักษาพยาบาล และส่วนที่เหลือ จะถูกนำไปเก็บรักษาที่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย และรักษาผู้บาดเจ็บ ที่ต้องการโลหิตต่อไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: