วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ ประจำปี 2554เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดโครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ ประจำปี 2554

ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานเปิดโครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ ประจำปี 2554 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยนางสาวนงนุช เงินประยูร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหลักเมือง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดโครงการประกวดเด็กสุขภาพดีมีคุณภาพ ประจำปี 2554 ขึ้น

เพื่อให้เด็กอายุ 2 ถึง 3 ปี มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่สมวัย และมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัย รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลบุตรหลานของตนเอง และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง ให้มีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตครบถ้วนทุกด้าน และถือโอกาสนี้ให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ซึ่งวันนี้เป็นแม่แห่งชาติ มีผู้ปกครอง นำพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: