วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการพรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ราชบุรี จัดโครงการพรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชมมายุ ครบ 79 พรรษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชมมายุ ครบ 79 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 โดยนายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานโครงการพรรพชาสามเณร ที่วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ในการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี นำเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกและอบรมตามคำพิพากษา จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการฟื้นฟู สภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งนับวันจะห่างเหินจากพุทธศาสนามากขึ้น ให้ตระหนักและนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจของเด็ก รู้จักผิดชอบชั่วดี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดี ของครอบครัว และสังคมต่อไปภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
05/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: