วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2554

ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ครองชนม์ นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้อันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และกล่าวสุนทรพจน์ การทำงานเพื่อประชาชนในความฝันของเด็กและเยาวชน และมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ประสานโครงการชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ของ ศตส.จังหวัดราชบุรี การมอบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน การมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่มีโรงครัวมาตรฐานอาหารอร่อย สะอาด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ชมรมผู้ประกอบอาหารดีเด่น สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่จังหวัดเร่งติดตามผลการดำเนินงาน อาทิ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553 พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2554,รายงานทราบถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรีอยู่อันดับที่ 13 ของประเทศและมีการระบาดมากสุดที่อำเภอบ้านโป่ง โดยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ยังได้หารือเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ อีกทั้งให้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจร่วมไว้ทุกข์แด่สมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี สิ้นพระชนม์เป็นเวลา 15 วันตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม แต่ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2554 หนึ่งวันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: