วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้าง 84 ฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้าง 84 ฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อหลวง

นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ในลำห้วยบ้านห้วยผาก หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ให้กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง ได้เป็นผู้ดูแลตามโครงการ ไฟฟ้าภูมิภาค รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่ชำรุด เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอน คอนอัดแรง มาทำการสร้างฝายชะลอน้ำ ล ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำจะทำให้น้ำไหลช้าลง สามารถกักเก็บน้ำให้ชุมชนได้นำไปใช้อุปโภค บริโภคและสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้

นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำ และเป็นการนำทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวพระราชดำริ และทาง กฟภ.จะทำการสร้างฝายชะลอน้ำให้ครบ 84 ฝาย ทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 จากนั้นนายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมปลูกต้นไม้ก่อนจะเยี่ยมชมภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานสร้างฝายชะลอน้ำของเจ้าหน้าที่ กฟภ.และชาวบ้านในพื้นที่ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: