วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ที่อำเภอดำเนินสะดวกช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยฝ่ายโรงงาน ลงพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอดำเนินสะดวกหลังพบสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องของน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบถึงสาเหตุของน้ำเสีย ซึ่งก็พบว่าส่วนหนึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ หลายแห่งที่ขาดระบบบำบัดที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบ น้ำเสียจากแหล่งชุมชน และภาคเกษตรกรรม ที่เป็นอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว

ทางนายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจังหวัดได้สั่งการให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงาน ได้จัดการประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการทั้ง 9 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก และมีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสีย ให้ได้รับทราบ โดยหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบ โรงงานจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานน้องหนุ่ม โรงงานขวัญแก้ว โรงงานเสาวนีย์ และโรงงานวิรัชการค้า

ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงงานประเภทคัดแยกผลไม้ ตามฤดูกาล พบว่าหลายโรงงาน ได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐาน แต่ก็ยังพบโรงงานส่วนหนึ่ง ยังไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีเพียงบ่อพักน้ำเสียภายในโรงงาน ซึ่งพร้อมที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยหลังการตรวจสอบทางอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งผู้ประกอบการ ให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน รวมถึงให้รีบดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างไร้มลพิษภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
12/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: