วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมและฐานะยากจน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีฐานะยากจน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กรมราชองค์รักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมและมีฐานะยากจน ซึ่งประกอบด้วย ที่ นอน หมอน มุ้ง และผ้าห่ม ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง 4 ตำบล จำนวน 43 ครอบครัว , อำเภอบ้านคา 3 ตำบล จำนวน 39 ครอบครัว และอำเภอจอมบึง 1 ตำบล 4 ครอบครัว นอกจากนี้มอบชุดเครื่องนอนพระราชทาน ผ้าห่มนอนป้องกันภัยหนาว สำหรับราษฎรในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน จาก 2 ตำบล จำนวน 4,304 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้มีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอสวนผึ้ง ได้ให้การต้อนรับ สำหรับการให้ความช่วยเหลือราษฎรในครั้งนี้ จังหวัดราชบุรี นำราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอจอมบึง เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำความปลาบปลื้มใจให้แก่ราษฎรที่ได้เข้ารับพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กรมราชองค์รักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ฐานะยากจนในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย


ภาพ/ข่าว  สุชาติ รอดบุญพา
02/11/53

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้อ่านต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: