วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นายกสมาคมภริยาข้าราชการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ มอบเครื่องอุปโภค- บริโภคเพื่อช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงเพ็ญศรี เกษโกวิท นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค- บริโภคเพื่อช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีจำนวน500 ชุด โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 8 อำเภอ 67 ตำบล 439 หมู่บ้านครอบครัวผู้ประสบภัย 7,733 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย130,629 ไร่ สิ่งก่อสร้างสาธารณะ 122 แห่ง มูลค่าความเสียหายประมาณ 250 ถึง 300 ล้านบาท ไม่มีประชาชนสูญหายและเสียชีวิต และขณะนี้น้ำยังท่วมไปอีก 2 อำเภอ คืออำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบ้านโป่ง รวมทั้งสิ้น 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี และขณะนี้จังหวัดราชบุรีได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม รวมถึงสนธิกำลังทุกภาคส่วนอาทิ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน มูลนิธิ ในการช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดปัญหาดังกล่าว สำหรับอำเภอปากท่อมีราษฎรประสบปัญหาอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน จาก 3,695 ครัวเรือน พืชไร่เสียหาย 18,515 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีและอำเภอปากท่อได้ดำเนินการมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปแล้ว นอกจากนั้นได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งสำรวจความเสียหายของราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว
ภาพข่าว ภัทรพงศ์ คำเปรม 15-10-53

ไม่มีความคิดเห็น: