วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบจ.ราชบุรีบริจาคเงิน 100,000 บาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อบจ.ราชบุรีบริจาคเงิน 100,000 บาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี


ที่หน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ์ , นายโอภาส ตัณฑ์เจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกันรับมอบเครื่องอุปโภค –บริโภคและลำเลียงสิ่งของที่ประชาชนชาวราชบุรีบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในภาคกลาง และ ภาคอีสานในขณะนี้ ซึ่งมีข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เสื้อผ้า ยากันยุง ไฟฉายและสิ่งของอื่นๆที่จำเป็นอีกจำนวนมากพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจำนวน หนึ่งแสนบาท

โอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และ คณะได้ร่วมกันปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของ เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยนํ้าท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 รถบรรทุก 6 ล้อ

อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมทั้งได้ลําเรียงสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับบริจาคส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละจังหวัดทางภาคตะวันออกและภาคอีสานไปหลายจังหวัดแล้วภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
28/10/53

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้อ่านต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: