วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี เปิดให้บริการรับฝากของครึ่งวันในช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่นี้
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรีเอาใจประชาชนรองรับการบริการ ส่ง ส.ค.ส. ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 -2555 เปิดให้บริการรับฝากของครึ่งวันในช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่นี้

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ของทุกปีมีจะประชาชนหลั่งไหลมาใช้บริการจากไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าในช่วงวันหยุดราชการวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2555 นั้น ทางไปรษณีย์จะเปิดให้บริการหรือไม่ จากปัญหาดังกล่าว นายชูทิศ ตันไพโรจน์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ทาง ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร การขนส่งสินค้า และการได้รับการบริการที่ต่อเนื่องทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ไปรษณีย์ไทยจึงได้เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของได้ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับนโยบายจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงที่ 3 มกราคม 2555 ทางไปรษณีย์จะเปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ ไปรษณีย์จังหวัด และไปรษณีย์อำเภอบ้านโป่ง รับฝากของครึ่งวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.00 น. สำหรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับฝากส่งจากผู้ใช้บริการจะเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และจะได้จัดส่งหลังจากวันดังกล่าว

ซึ่งหากผู้ใช้บริการกลัวว่าของขวัญหรือพัสดุต่างๆจะไปถึงมือผู้รับล่าช้าไม่ทันกับเทศกาลปีใหม่ ก็แนะนำให้ทำการส่งล่วงหน้าก่อนวันที่ 30 ธันวาคม นี้ เพื่อให้การ์ดอวยพร ของขวัญ หรือพัสดุ ต่างๆ จะถึงมือผู้รับก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่พอดี ดังนั้นทางไปรษณีย์ราชบุรี ได้เตรียมการณ์รองรับการส่งความสุขให้กับประชาชนทุกคน ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมาย ส่ง ส.ค.ส. ส่งของขวัญ ซึ่งสามารถ สอบถามรายะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
30/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: