วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี เตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดราชบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดราชบุรี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย.2554 ที่บริเวณริมน้ำแม่กลอง บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานการแข่งขันเข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือยาวทั่วไป จำนวน 24 ฝีพาย ไม่เกิน 30 ฝีพาย และประเภทเรือยาวพื้นบ้านในจังหวัดราชบุรี จำนวน 24 ฝีพาย ไม่เกิน 30 ฝีพาย

ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ ประเภทเรือยาวทั่วไป จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 15000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 6000 บาท

ประเภทเรือยาวพื้นบ้าน ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเงินรางวัล 10000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8000 บาท และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 6000 บาท นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดกองเชียร์เพื่อสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย หากผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พ.ย.2554 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: