วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มอบข้าวสารให้กับพนักงานลูกจ้างนายกเทศบาลเมืองราชบุรีมอบข้าวสารให้กับพนักงานลูกจ้างเทศบาลเพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับพนักงานทุกคนในกอง

ที่ศาลารวมใจนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกันเป็นประธานมอบข้าวสารถุงให้กับบุคคลากรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดอาทิ กองสาธารณสุข กองประปา กองช่าง กองการศึกษา กองการคลัง ของเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นต้น จำนวนกว่า 200 คน

สำหรับวัตถุประสงค์การมอบของครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวลูกจ้างเทศบาล แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับพนักงานทุกคนในกอง ให้มีขวัญ และกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรียังได้ให้เกียรติมอบรางวัลครอบครัวตัวอย่างสุขภาพฟันดี แก่ นางนลวรรณ ศรีเพ็รช ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่เข้าร่วมประกวดโครงการฟันดีและมอบเสื้อชุดดับเพลิงชุดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: