วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

ปศุสัตว์ออกตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง


รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มหมู
สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำคณะทำงานเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารกลุ่มเบต้า อะโกนิสท์ หรือสารเร่งเนื้อแดงในสุกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปสุ่มตรวจตามฟาร์มสุกรในเขตอำเภอปากท่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด ในจ.ราชบุรี โดยเข้าตรวจที่ฟาร์มของนายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม หรือนิพัฒน์ฟาร์ม เลขที่ 75 หมู่ 6 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ เนื่องจากฟาร์มดังกล่าวนั้นเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ โดยทำการเก็บตัวอย่างอาหารสุกร ตัวอย่างปัสสาวะ และน้ำสำหรับเลี้ยงสุกร ไปทำการตรวจในห้องแลป เพื่อหาสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งถ้าพบก็จะดำเนินการเข้ามาสั่งห้ามเคลื่อนย้ายและกักสุกรไว้พร้อมกับตรวจปัสสาวะจนกว่าจะไม่มีสารดังกล่าวในปัสสาวะของสุกร จึงจะให้ทางฟาร์มเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์มสู่โรงฆ่าสัตว์ได้
ซึ่งการสุ่มตรวจครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฟาร์มสุกรด้วย โดยทางกรมปศุสัตว์จะต้องทำการตรวจซ้ำอย่างนี้เป็นประจำในฟาร์มที่พบสารดังกล่าว และถ้าพบว่ายังมีสารดังกล่าวอยู่ก็จะดำเนินการตามกำหมายทันทีกับผู้ประกอบการ ตามพรบ.ควบคุมคุรภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 มาตรา 6(5) ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากนั้นก้จะดำเนินการไปตรวจตามโรงฆ่าสัตว์อีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

ภาพ/ข่าว ภัทรพงศ์ คำเปรม
20/01/53

ไม่มีความคิดเห็น: