วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คณะครู นักเรียน ร.ร.วัดเขาวัง ทำพิธีส่งและอำลา ผอ.เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ร่วมกันทำพิธีส่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี คนใหม่

ที่บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) คณะครู และนักเรียนโรงเรียน วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ได้ร่วมกันทำพิธีส่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสน่ห์ โอฐกรรม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) มายาวนานถึง 11 ปี 14 วัน หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ราชบุรี ปัจจุบันนายเสน่ห์ โอฐกรรม อายุ 56 ปี โอกาสนี้คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันนำดอกไม้ มามอบให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความรัก ความเคารพ ซึ่งบรรยากาศ ก็เป็นไปอย่าง ซาบซึ้ง ทำให้คณะครูหลายคน กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) เปิดทำการสอนมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 โดยขุนช่วงบุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) และพลเรือเอกหลวงอาจณรงค์ (อิง ช่วงสุวนิช) เป็นผู้บริจาคเงินสร้าง อุทิศส่วนกุศลให้ นางแสง ช่วงสุวนิช เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 111 คน ครู 3 คน โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-4 โดยมี นายชิต นราศรี เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล -ป.6 รวม 52 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 2,910 คน ครู อาจารย์จำนวน 101 คน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
15/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: