วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พาณิชย์จังหวัดร่วมกับการภายในจังหวัดราชบุรี ออกตรวจคุมเข้มห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

พาณิชย์จังหวัดร่วมกับการภายในจังหวัดราชบุรี ออกตรวจคุมเข้มห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ป้องปรามผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมย้ำเอาผิดตาม กม.หากตรวจพบ หรือมีการร้องเรียน นำสิ่งของเสื่อมคุณภาพและจำหน่ายแพงเกินความเป็นจริง

นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ทั้งค้าปลีกและค้าส่งในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ทั้งการปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าให้ผู้บริโภคมองเห็นอย่างชัดเจน รวมถึงคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณสินค้าที่นำไปบรรจุในกระเช้าหรือชุดของขวัญ

พร้อมกันนี้ ยังได้ย้ำให้ผู้ประกอบการห้ามไม่ให้นำสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาบรรจุในกระเช้าของขวัญ หากพบฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการเอาผิดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการห้างร้านใด มีการนำสินค้าเสื่อมคุณภาพมาบรรจุกระเช้า หรือขายแพงเกินความเป็นจริง ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ

อย่างไรก็ตาม จากการออกสุ่มตรวจห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญในครั้งนี้ ยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด แต่พบว่า ปีนี้ราคากระเช้าของขวัญได้ปรับขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากสินค้าหลายรายการได้ปรับราคาสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับราคากระเช้าขึ้นตามไปด้วย

นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า หากตรวจพบว่าห้างร้านใด มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภค โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากจำหน่ายแพงเกินความเป็นจริง ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากมีการประวิง หรือปฏิเสธการจำหน่าย ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับประชาชนผู้บริโภครายใด ถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการห้างร้านดังกล่าวอย่างเด็ดขาดต่อไป
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
30/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: