วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มสตรีอาสา อ.ปากท่อ
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา อ.ปากท่อ จัดประชุมประจำเดือน ที่โรงเรียนบ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่

ที่โรงเรียนบ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี คณะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา อ.ปากท่อ ได้เดินทางมาจัดประชุมประจำเดือน โดยมีนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนายสุวิน พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่ายาง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คอยให้การต้อนรับ สำหรับการจัดประชุมของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา อ.ปากท่อ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยจะสลับพลัดเปลี่ยนสถานที่ในการจัดทุกครั้ง โดยในที่ประชุมจะมีระเบียบวาระที่สำคัญ ในการจัดประชุม เช่น การพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โอกาสนี้ทางคณะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา อ.ปากท่อ ยังได้รับบริจาคเงิน เพื่อนำมาจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียนที่สำคัญ ให้กับการทางโรงเรียนบ้านท่ายาง อีกด้วย

โอกาสนี้ ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา ยังได้พบปะพูดคุย เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาต่างๆ ของกลุ่มสตรีอาสาเพื่อนำไปเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
15/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: