วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สภาอุตสาหกรรม จัดงานลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555

ที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555โดยมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงานลี้ยงกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆในโอกาสนี้ด้วย

สภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชน มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม และดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยในปัจจุบันมี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งสิ้น 74 จังหวัด
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
21/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: