วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.ราชบุรีอบจ.ราชบุรี จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2554 โดยเตรียมต่อยอดการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จ.ราชบุรี บริเวณเหมืองตะโกปิดทอง

ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2554 โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาขอใช้พื้นที่บริเวณ เหมืองตะโกปิดทอง เพื่อจัดทำตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ซึ่งทาง อบจ.ราชบุรี ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ บริเวณเหมืองตะโกปิดทอง ต่อธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีแล้ว หลังคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตะโกบน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น ของทั้งสองประเทศ

และยังมอบหมายให้ อบจ.ราชบุรี ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่ บริเวณเหมืองตะโกปิดทอง เพื่อจัดทำตลาดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตะโกบน ตามแผนการพัฒนาที่ดินระยะแรก โดยกำหนดใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำชั้นสอง บริเวณช่องตะโกปิดทองประมาณไม่เกิน 30 ไร่เพื่อจัดสร้างเป็นตลาดนัด วันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
21/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: