วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เว็บบล็อกข่าวใหม่ปี พ.ศ.2555

ข่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555  เป็นต้นไป ทางบริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด จะรายงานผ่านเว็บบล็อกใหม่ ที่ http://hctvnews2555.blogspot.com/  ส่วนเว็บบล็อกนี้ก็ยังอยู่เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นข่าวเช่นเดิม  

http://hctvnews2555.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น: