วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก รุ่นที่ 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก รุ่นที่ 2 ที่เรียนบางแพปฐมพิทยา

ที่หอประชุม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน คอยให้การต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จัดทำโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โดยจะจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่น ซึ่งนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยตนเอง และร่วมกันสร้างเครือข่ายไปสู่เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป โดยจะเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-28ธันวาคม 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คนภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
26/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: