วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก รุ่นที่ 1องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก รุ่นที่ 1ที่เรียนโพธาวัฒนาเสนี

ที่ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก รุ่นที่ 1พร้อมด้วย นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน คอยให้การต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับโรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี จัดทำโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โดยจะจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่น ซึ่งนี้เป็นรุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยตนเอง และร่วมกันสร้างเครือข่ายไปสู่เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป โดยจะเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-21ธันวาคม 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
19/12/54ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: