วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดการเสวนาการจัดการความรู้จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี เปิดการเสวนาการจัดการความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวี สุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดการความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวี สุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

สำหรับการเสวนาดังกล่าว ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หรือที่เรียกกันว่า Working Team ช่วยกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดในแต่ละหมวด คณะทำงานจึงได้ร่วมกันพิจารณาให้มีการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวี สุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม โดยมีหน่วยงานหลักที่ร่วมกิจกรรมคือ สำนักงานคลังจังหวัด ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานปศุสัตว์ จัดกิจกรรม ราชบุรี โกสต์ เซนเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรม เบส พลาสติก ของจังหวัด


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/09/54

ไม่มีความคิดเห็น: