วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดงานประจำปีปิดทองหลวงแดง หลวงพ่อดำ วัดคูบัว


พิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองหลวงแดง หลวงพ่อดำ วัดคูบัว ประจำปี 2554

ที่วัดคูบัว นายมานิต นพอมรบดี สส.ราชบุรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน นมัสการปิดทองหลวงแดง หลวงพ่อดำ ประจำปี 2554 โดยนายพจฐณศล ธนิกกุล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กล่าวรายงานถึงการจัดงานว่า การจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อแดง หลวงพ่อดำ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาขนทั่วไป ได้นมัสการปิดทอง หลวงพ่อแดง หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านของชาววัดคูบัวมาอย่างช้านาน

วัดคูบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 เป็นวัดราษฎร์ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณ สมัยทวารวดี ศตวรรษที่ 11-16 หลวงพ่อแดง - หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาแลง ปางสดุ้งมาร เป็นที่เคารพของชาวบ้าน โดยชาวบ้านที่มาขอพร ก็จะสมความปรารถนา ถือได้ว่าวัดคูบัวเป็นแหล่งอารยะธรรม และโบราณสถานของจังหวัดราชบุรี อีกแห่งหนึ่งที่น่าศึกษาหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์

ซึ่งรายได้จากการจัดงานดังกล่าว จะนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และใช้ในกิจการอื่นๆของทางวัด งานปิดทองหลวงแดง หลวงพ่อดำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 นี้
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: