วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย

ที่วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) ดร.วงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) พร้อมด้วยนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายฆราวาส พลโทมีชัย ห้องริ้ว รองประธานคณะทำงานโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล กรรมการการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ว่า

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตลอดทั้งปี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนตั้งปณิธานกระทำความดีและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัดศิริเจริญเนินหม้อ (โคกหม้อ) จึงร่วมกับเทศบาลตำบลหลักเมือง และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกหม้อ ได้จัดงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยมีเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีบรรพชาในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน ๓๙ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๖ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และนับเป็นการพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งแก่วัดศิริเจริญเนินหม้อ (โคกหม้อ) และสามเณรที่เข้าร่วมบรรพชาในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นสรรพศิริมงคลต่อพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีทุกคน อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: