วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช


อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าโครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ที่ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช โดยมี นายมานิต นพอมรบดี อดีต รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ และมีผู้นำชุมชน รวมถึง เยาวชน ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วม โครงการ กว่า 100 คน สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งการหวนกลับมาระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันนั้น เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

ทางอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำยุวชน ผู้นำเยาวชน ในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาทของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ ความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ ให้กับยุวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: