วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

เปิดพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง


กรมการทหารช่าง จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันมีค่าและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์

ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง จังหวัดราชบุรี พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย รองเจ้ากรมการทหารช่างและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง โดยพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกองทัพบก ซึ่งเป็นการดำเนินการรวบรวมเรื่องราว และวัตถุโบราณอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทหารช่าง จึงจัดเก็บไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันมีค่าของหน่วย ในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารช่าง ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับทราบว่า เหล่าทหารช่างมีความเป็นปึกแผ่น และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

โดยพิพิธภัณฑ์ทหารช่างได้รับการปรับปรุงพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันได้แสดงกิจกรรมของทหารช่างไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ไว้จัดแสดงเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ และรถจักรไอน้ำ พิพิธภัณฑ์ภายในอาคารชั้นเดียว จัดแสดงผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญของทหารช่าง และพิพิธภัณฑ์ ภายในอาคารสองชั้น จัดแสดงเรื่องรวมทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของทหารช่าง ประวัติบุคคลสำคัญของทหารช่างเป็นต้น ต่อจากนั้น

ต่อจากนั้น พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เดินทางไปเปิดร้านสวัสดิการ กรมการทหารช่าง ที่บริเวณด้านหน้า กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี ซึ่งร้านสวัสดิการ ดังกล่าว ทางกรมการทหารช่าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และภูมิทัศน์ของหน่วย อย่างต่อเนื่อง

จึงได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การทหารผ่านศึกเดิมให้สง่างามเป็นร้านสวัสดิการ กรมการทหารช่าง เพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารของหน่วย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา โดยอาคารร้านสวัสดิการกรมการทหารช่าง แห่งนี้ มีเนื้อที่ใช้สอยรวม 200 ตารางเมตร ออกแบบให้บริเวณด้านหน้าเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ของหน่วยต่างๆ ในกรมการทหารช่าง และอีก 3 ส่วนด้านใน จัดแบ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการอีก จำนวน 3 ร้าน ด้วยกันภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
30/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: