วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการทหารช่าง

                                                               
กรมการทหารช่างจัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการทหารช่างคนใหม่

ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการทหารช่าง ระหว่าง พลโท ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่างท่านเก่า กับ พลตรี นิพนธ์ ปานมงคล รองเจ้ากรมการทหารช่าง หลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการทหารช่าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยในพิธี พลโท ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่างท่านเก่า ได้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ,ศาลเจ้าพ่อน้ำเพ็ชร, วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ก่อนที่จะลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการทหารช่าง ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ

หลักจากนั้นมีพิธีรับ-ส่ง ธงประจำหน่วย และส่งมอบการบังคับบัญชาที่หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง โดยมีกำลังพลทั้งนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหารร่วมร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการทหารช่างในครั้งนี้

สำหรับพลโท ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตรา พลเอก และเกษียณอายุราชการในปี 2554 และในวันที่ 1 เมษายน 2554 พลตรี นิพนธ์ ปานมงคล รองเจ้ากรมการทหารช่าง จะได้รับการประดับยศเป็นพลโท ในตำแหน่งเจ้ากรมการทหารช่าง คนที่ 20
ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
31/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: