วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวโรกาส"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวโรกาส "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในวโรกาส "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณประเสริฐ ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้น สุดที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณ อันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรี ระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลเจริญรอยตาม เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ ตราบจนปัจจุบันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
31/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: